Satış ve Danışma Hattı: +90 535 386 35 35 Türkçe

Gazbeton Duvar Ankrajı

 

Ürün kodu :GAZBETON-001

Fiyat:

Gaz Beton

TS EN 771, TS 2717, TS EN 197-1, TS 30, TS EN 845-1, TS EN 845-2 ve TS 2510 Standartlarına uygundur.

GAZ BETON DUVAR YAPIM TEKNİĞİ ;

•    Yüksekliği  3 m’yi geçen duvarlarda yatay hatıl yapılacaktır.
•    Yüksekliği  6m’yi geçen duvarlarda 2 adet yatay hatıl yapılacaktır.
•    Kapı boşluğu olan duvarlarda ilk yatay hatıl lento seviyesinde tüm boyda yapılacaktır.
•    Yatay hatıllar blok genişliğinde ve 20 cm yüksekliğinde olacaktır.
•    Düşey hatıl aralığı 4 m’yi geçmeyecek şekilde düşey hatıl yapılacaktır.
•    120 cm üzerindeki kapı boşluklarının her iki yanında düşey hatıl yapılacaktır.
•    Düşey hatıllar minimum 20×20 cm olacaktır. Girintiler 20 cm den sonra oluşturulacaktır.
•    Hatıllar betondan betona atılacak, arada boşluk kalmayacaktır.
•    Düşey hatıl blok birleşimleri 15 cm girintili olacaktır.
•    Hatıl demiri 10 mm nervürlü, etriyeler 8 mm nervürlü demir olacaktır. Etriyelerde kanca uygulanacaktır.
•    Düşey – yatay hatıl demirleri  10 mm çapında 60 cm boyunda  epoksi yapıştırıcı ile betona 10cm sokularak yapıştırılmış filizler ile bağlanacaktır.
•    Düşey bağlantılar 15x5x4 cm en az kalınlığı 0,8mm (Galvanizli Ankraj Laması) L-galvaniz sac ile her üç sırada bir yapılacaktır. Sac çivi tabancası ile betona çakılacaktır.

•    Döşeme/kiriş bağlantılarında 15x5x4 cm 1mm (Galvanizli Ankraj Laması ) L-galvaniz sac kolon kenarından başlayarak aralık hesabına göre belirlenen ölçüde bir, tabanca çivisi ile çakılarak sıkı tespit edilecek, iç ve dış sıralar şaşırtmalı olacaktır. 
•    Gaz beton örgüsü 15 cm şaşırtmalı olacak, derzler hiçbir yerde üst üste gelmeyecektir.
•    Perde/Kolon başlangıçları 1 cm’lik taşyünü ile gazbetondan ayrılacaktır.
•    Dış hiza kolon/perde pahı kadar içeriden başlayacaktır. Ancak farklı duvar kaplamalarına göre ayarlama yapılacaktır.
•    Döşeme/kiriş altı birleşimleri taşyünü ile ayrılacak, boşluk 1-2 cm olacaktır.
•    Yapıştıcı miks dizaynı üretici talimatına göre 1 ölçek su, 3 ölçek yapıştırıcı olarak kullanılacaktır.

Kategoriye bağlı diğer ürünler